MŠ Kapička

Projekty EU

Projekt EU

21.ledna 2022  |   Projekty EU  |   Mgr. Lucie Papoušková

Od 1. 9. 2021 realizujeme projekt Společné vzdělávání III. v rámci výzvy Šablony III. - podpora škol formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci tohoto projektu naše mateřská škola obdržela dotaci ve výši přibližně 195 140 Kč.

Finanční prostředky jsou určeny na vzdělávání pedagogů formou stáží v jiných mateřských školách. Přímo pro děti bude v rámci projektu realizováno a financováno několik různě zaměřených projektových dní ve školce i mimo ni. 

Projekt bude realizován do 31. 8. 2023 a je spolufinancován Evropskou unií.