MŠ Kapička

Distanční výuka v MŠ

2.března 2021  |   Důležitá sdělení  |   Mgr. Lucie Papoušková  |   385x  |  

Milí rodiče, 

 

distanční výuka se stala součástí školského zákona a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace - např. Covid-19.

Úkoly a náměty pro předškoláky vám předají třídní učitelky v předem dohodnutém čase. Vše je voleno s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mějte stále na paměti principy předškolního vzdělávání, to znamená dítě nepřetěžovat ani nepodceňovat ,zabývat se jeho celkovým rozvojem - posilovat a udržovat rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých dosahuje úspěchu, a využívat ho pro motivaci k činnostem, které jsou pro ně obtížnější. 

Vypracované úkoly dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce budou dětem založeny do jejich portfólií. 

Pokud budete cokoliv potřebovat s třídními učitelkami konzultovat, volejte na telefony, které máte do tříd Berušek a Motýlů. 

V případě, že bude mít některý zákonný zástupce dítěte vzdělávajícího se v povinném předškolním roce zájem o zajištění obědů v souladu s doporučením MŠMT, nechť tuto skutečnost sdělí nejpozději do pátku 5. 3. 2021 do 8.hod. ráno mailem ředitelce školy na husova@materska-skola.com. Dopředu však avizujeme, že obědy nebude zajišťovat naše mateřská škola, ale pro všechny MŠ na území města bude v případě zájmu rodičů vařit a vydávat obědy jedna centrální školní jídelna, a to především z personálních a ekonomických důvodů. Taktéž cena oběda bude i vzhledem k výdeji do jednorázových obalů jistě odlišná. 

Děkujeme za Vaše pochopení v této nepříjemné chvíli. 

Přejme si pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školek. 

 

Kolektiv MŠ Kapička

Kontakty

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Husova 3,
46601  Jablonec nad Nisou
IČ: 72550368
778 061 314
husova@materska-skola.com
dn9ah7e

Zobrazit kontakty a mapu