MŠ Kapička

Přihlášení na PCR test v případě pozitivity dítěte

9.dubna 2021  |   Důležitá sdělení  |   Mgr. Lucie Papoušková  |   325x  |  

Návod pro zákonné zástupce dětí k registraci na konfirmační PCR testy

V případě pozitivního antigenního testu

při testování ve škole/školském zařízení (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí):

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.


CELÝ ČLÁNEK K DISPOZICI PO KLIKNUTÍ NA NÁZEV ČLÁNKU !!!


Zákonný zástupce, pozitivní zaměstnanec je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte nebo zaměstnance školy, škola bezodkladně zašle KHS seznam (doplněnou tabulku) dětí a zaměstnanců, kteří byli v předcházejících 2 dnech ve škole v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným ve škole v kontaktu 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku). KHS rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR těchto osob a zašle jim elektronickou e-žádanku.

Odkaz slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se dané osoby po vystavení žádanky hlásí samy.

https://testovani.uzis.cz/

V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance školy/školského zařízení, škola bezodkladně zašle KHS seznam (doplněnou tabulku v příloze) dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech ve škole či školském zařízení v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným ve škole či školském zařízení v kontaktu 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).Kontakty

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Husova 3,
46601  Jablonec nad Nisou
IČ: 72550368
778 061 314
husova@materska-skola.com
dn9ah7e

Zobrazit kontakty a mapu