MŠ Kapička

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

6.března 2024  |   Důležitá sdělení  |   Mgr. Lucie Papoušková  |   1983x  |  

celý text: klikněte na název


letáček v příloze textu


Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025


Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věk, k povinné školní docházce. Stejnou povinnost má i zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.Vážení rodiče,


otevřeli jsme pro Vás podpůrný webový portál https://zapisdozs.mestojablonec.cz/ (Zápis do ZŠ), kde se můžete již nyní seznámit s podporou pro zápis do základní školy.


Najdete zde veškeré informace k postupným krokům, které budete činit Vy jako zákonní zástupci při podávání žádostí, tak základní škola, která prostřednictvím svého ředitele rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí k povinnému vzdělávání či povolení odkladu povinné školní docházky.


Základní školy zřizované statutárním městem Jablonec nad Nisou budou přijímat děti dle těchto jednotných kritérií:

  • trvalý pobyt v příslušném školském obvodu,

  • sourozenec již navštěvující školu,

  • v případě většího počtu přihlášených bude provedeno losování.


Prosím, sledujte webové stránky jednotlivých základních škol, kde budou nejdéle k 11. 3. 2022 zveřejněny podrobnější informace.

Pondělí 11. 3. 2024 je den, kdy bude spuštěna fáze pro vygenerování přihlášky k přijetí k povinnému školnímu vzdělávání.


V případě, že nebudete mít potřebné technické vybavení, můžete od 11. 3. 2024 požádat o pomoc s administrací žádosti zvolenou základní školu nebo oddělení školství (Bc. Lenka Lipšová, 4. patro budovy radnice, č. dv. 405, lipsova@mestojablonec.cz, 483 357 278) Termíny návštěvy je nutné předem domluvit.


Váháte-li, do které základní školy máte své dítě přihlásit, může Vašemu rozhodnutí přispět i osobní prohlídka vybrané základní školy ve dni otevřených dveří, které si všechny jablonecké základní školy pro Vás připravily. Níže je uveden souhrnný přehled, podrobnější informace rozepíší školy na svých webových stránkách i ve webové aplikaci pro zápis do ZŠ:


ZŠ Liberecká

www.zsliberecka.cz

DOD: úterý 12.3.2024

15:30 – 16:00 hod. společná část na terase školy 1. patro

16:00 – 18:00 hod. prohlídka školy s programem pro děti


ZŠ 5. května

www.zsjbc5kvetna.cz

DOD: čtvrtek 21. 3. 2024 od 16.00 hod.


ZŠ Na Šumavě

www.zssumava.cz

DOD: čtvrtek 21.3.2024 od 16 do 18 hod.

ZŠ Pasířská

www.zspasirska.cz 

DOD: čtvrtek 21. 3. 2024 od 10 do 17 hod.


ZŠ Mozartova

www.mozartova.cz

DOD: čtvrtek 27.3.2024 od 9 do 11 hod.


ZŠ Pivovarská

www.7zsjbc.cz

DOD: čtvrtek 7. 3. 2024 od 15 do 18 hod.


ZŠ Kokonín

www.zskokonin.cz

DOD: úterý 26.3.2024

od 10 do 12 hod. možnost navštívit výuku

od 15 do 17 hod. – prohlídka prostor s odpoledním programem ve všech budovách


ZŠ Arbesova

www.arbesovka.cz

DOD: úterý 26.3.2024, 16-17:30 hod. – společný sraz ve vestibulu školy

děti - od 16 do 16:20 hod. - program připravený žáky školy

rodiče – od 16 do 16:20 hod. - informační schůzka s vedením školy

rodiče + děti - od 16:30 do 17:30 hod. - zábavné školní činnosti

(seznámení s prostorami školy – učebny, školní družina)


ZŠ Pod Vodárnou

www.zsrynovice.cz

DOD: čtvrtek 21.3.2024 od 14 do 17 hodin


Soubory ke stažení

plakatek_o_zapisu_do_zs_pro_ms.docx
(docx, 125kb)
Stáhnout soubor
zapis_ms_2024_plakat_s_qr_kodem.pdf
(pdf, 192kb)
Stáhnout soubor
Kontakty

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Husova 3,
46601  Jablonec nad Nisou
IČ: 72550368
778 061 314
husova@materska-skola.com
dn9ah7e

Zobrazit kontakty a mapu